Deze website maakt gebruik van cookies om u het hoogste niveau van dienstverlening te bieden. Uw voortgezet gebruik van de site betekent dat u instemt met het gebruik ervan.

Privacybeleid

Wij delen u hierbij mede dat wij uw persoonsgegevens verwerken in verband met onze correspondentie (grondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), van de DPA).

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is

P.H. MERINO S.C. S.ROMIK, G.ROMIK

12 Damrota Street

43-300 Bielsko-Biała

De Beheerder kan uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën entiteiten:

koeriers- en postdiensten, overheidsdiensten, handhavingsinstanties, instanties voor gerechtelijk vooronderzoek. Wij geven uw gegevens niet door buiten Polen/EU/Europese Economische Ruimte.

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van de diensten in verband met deze correspondentie.

U hebt de volgende rechten

(a) het recht op toegang tot uw gegevens en op een kopie ervan

b) het recht op rectificatie (wijziging) van uw gegevens

c) het recht op het wissen van uw gegevens.

d) het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens

e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid,

(g) het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens of bij een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit

h) het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

Elk bezwaar tegen de verwerking van gegevens heeft tot gevolg dat e-mailcorrespondentie onmogelijk wordt. In dat geval zal traditionele correspondentie of persoonlijk contact mogelijk zijn.