Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Pravidla internetového obchodu

 

§ 1

Úvodní ustanovení

 

1. Internetový obchod " MERINO - SPORT " dostupný na následující internetové adrese www.merino-sport.pl, provozuje ...Przedsiębiorstwo Handlowe " MERINO "S.C. Stanisława Romik , Grzegorz Romik ul. Konstantego Damrota 12 , 43-300 Bielsko-Biała provozující obchodní činnost pod společností zapsanou v Centrálním registru obchodních činností a informací (CEIDG) vedeném ministrem hospodářství, NIP 626-10-07-688.

 

(2) Tyto obchodní podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak podnikatelům využívajícím internetový obchod a stanoví zásady používání internetového obchodu a pravidla a postupy pro uzavírání smluv o prodeji na dálku se zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu.

 

§ 2

Definice

 

1. Spotřebitel - fyzická osoba, která prostřednictvím Obchodu uzavírá s Prodávajícím smlouvu, jejíž předmět přímo nesouvisí s její ekonomickou nebo profesní činností. 2.

2) Prodávající - fyzická osoba podnikající pod názvem P.H. "MERINO" S.C. Stanisława Romik , Grzegorz Romik ul. Konstantego Damrota.12,43-300 Bielsko-Biała, zapsaná v Centrálním registru záznamů a informací o podnikatelské činnosti (CEIDG) vedeném příslušným ministrem hospodářství, NIP 626-10-07-688.

3. zákazník - jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu. 4.

4. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, vykonávající činnost vlastním jménem, která využívá Obchod.

5. obchod - internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese www.merino-sport.pl.

6. Smlouva uzavřená na dálku - smlouva uzavřená se zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (v rámci obchodu), bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, s výhradním použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.

(7) Pravidla a předpisy - tato pravidla a předpisy obchodu.

8. Objednávka - projev vůle zákazníka učiněný prostřednictvím objednávkového formuláře a směřující přímo k uzavření kupní smlouvy na výrobek nebo výrobky s prodávajícím.

9) Účet - účet zákazníka v Obchodě, kde jsou uloženy údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které zákazník v Obchodě zadal.

10) Registrační formulář - formulář dostupný v obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.

11) Objednávkový formulář - interaktivní formulář dostupný v Obchodě, který umožňuje zadat Objednávku, zejména přidáním Produktů do Košíku a definováním podmínek Kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

12) Košík - prvek softwaru obchodu, ve kterém jsou viditelné produkty vybrané zákazníkem ke koupi a možnost určit a upravit podrobnosti objednávky, zejména množství produktů.

13. Produkt - movitá věc/služba dostupná v Obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím. 14. Prodejní smlouva - smlouva o prodeji, kterou Zákazník uzavírá s Prodávajícím.

14. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Produktu uzavřená nebo uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu. Kupní smlouvou se podle vlastností výrobku rozumí také smlouva o poskytování služeb a smlouva o dílo.

 

§ 3

Kontakt s obchodem

 

Adresa prodávajícího: 43-300 Bielsko-Biała 12 Konstanty Damrota Street.

2. e-mailová adresa prodávajícího: merinosport.pl@gmail.com

3) Telefonní číslo prodávajícího: 500193085,601531091,60142432 pro objednávky.

4. číslo bankovního účtu prodávajícího 70 1090 2011 0000 0005 3200 4654

(5) Zákazník může s prodávajícím komunikovat na adresách a telefonních číslech uvedených v tomto odstavci.

(6) Zákazník může s prodávajícím komunikovat telefonicky v době od 8:00 do 16:00 hodin.

 

§ 4

Technické požadavky

 

Pro používání Obchodu, včetně prohlížení sortimentu Obchodu a objednávání Produktů, je nutné:

a. a. koncové zařízení s přístupem k internetu a webovým prohlížečem, jako je Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari,

b. aktivní účet elektronické pošty (e-mail),

c. povoleny soubory cookie.

§ 5

Obecné informace

 

1. Prodávající v maximálním rozsahu povoleném zákonem neodpovídá za jakékoli narušení, včetně přerušení provozu obchodu, způsobené vyšší mocí, neoprávněným zásahem třetích stran nebo nekompatibilitou internetového obchodu s technickou infrastrukturou zákazníka.

(2) Prohlížení sortimentu v obchodě nevyžaduje vytvoření účtu. Objednávání produktů ze sortimentu obchodu je možné buď po vytvoření účtu v souladu s ustanovením § 6 obchodních podmínek, nebo po poskytnutí nezbytných osobních a adresních údajů, které umožní vyřízení objednávky bez vytvoření účtu.

Třetí Ceny uvedené v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubé (včetně DPH).

(4) Konečná (konečná) částka, kterou má Zákazník zaplatit, se skládá z ceny za Produkt a nákladů na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby), o nichž je Zákazník informován na stránkách Obchodu při zadávání Objednávky, a to i v okamžiku projevu vůle být vázán Kupní smlouvou.

(5) V případě Smlouvy zahrnující předplatné nebo poskytování služeb na dobu neurčitou je konečnou (definitivní) cenou celková cena zahrnující všechny platby za zúčtovací období.

(6) Pokud povaha předmětu Smlouvy neumožňuje v přiměřeném odhadu předem vypočítat výši konečné (finální) ceny, informace o způsobu výpočtu ceny, jakož i poplatky za dopravu, dodání, poštovní služby a další náklady budou uvedeny v Obchodě v popisu Produktu.

 

§ 6

Vytvoření účtu v obchodě

 

(1) Chcete-li si zřídit účet v obchodě, musíte vyplnit registrační formulář. Je nutné uvést následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou kontaktní adresu a kontaktní telefon. 2. V případě, že je to nutné, je nutné uvést následující údaje.

(2) Vytvoření účtu v obchodě je bezplatné.

Třetí Přihlášení k účtu se provádí zadáním přihlašovacího jména a hesla, které byly stanoveny v registračním formuláři.

(4) Zákazník má právo kdykoli zrušit účet bez udání důvodu a bez jakýchkoli poplatků z tohoto titulu, a to zasláním příslušné žádosti prodávajícímu, zejména e-mailem nebo písemně na adresy uvedené v § 3.

 

§ 7

Zásady zadávání objednávek

 

Pro zadání objednávky je nutné:

1. přihlaste se do obchodu (nepovinné);

2. vyberte produkt, který je předmětem objednávky, a klikněte na tlačítko "Přidat do košíku";

3. přihlaste se nebo využijte možnosti zadat objednávku bez registrace;

(4) Pokud byla zvolena možnost odeslání Objednávky bez registrace - vyplňte Objednávkový formulář zadáním údajů o příjemci Objednávky a adresy, na kterou má být Produkt doručen, vyberte typ zásilky (způsob doručení Produktu), zadejte údaje pro fakturu, pokud se liší od údajů příjemce Objednávky,

5. klikněte na tlačítko "Objednat a zaplatit"/klikněte na tlačítko "Objednat a zaplatit" a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz zaslaný v e-mailu,

6. vybrat si jeden z dostupných způsobů platby a v závislosti na způsobu platby zaplatit za Objednávku ve stanovené lhůtě, s výhradou § 8 bodu 3.

 

§ 8

Nabízené způsoby doručení a platby

 

(1) Zákazník může využít následující způsoby doručení nebo vyzvednutí objednaného výrobku:

a. Doručení poštou, dobírka,

b. Dodání kurýrem, dobírka,

c. Osobní sbírka je k dispozici na adrese: 43-300 Bielsko-Biała 12 Konstanty Damrota (po předchozí domluvě).

Zákazník může použít následující platební metody:

a. Platba při dodání

b. Platba při dodání

c. Platba bankovním převodem na účet prodávajícího

d. Elektronická platba

e. Platba kreditní kartou.

3. Podrobné informace o způsobech doručení a přijatelných způsobech platby naleznete na stránkách obchodu.

§ 9

Plnění kupní smlouvy

 

(1) K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník učiní objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s § 7 obchodních podmínek.

(2) Prodávající po odeslání Objednávky neprodleně potvrdí její přijetí a zároveň ji přijme k plnění. Potvrzení přijetí Objednávky a jejího přijetí ke zpracování bude provedeno tak, že Prodávající zašle Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu uvedenou při zadávání Objednávky příslušnou e-mailovou zprávu, která bude obsahovat alespoň prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí ke zpracování a potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Jakmile zákazník obdrží výše uvedený e-mail, je kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím uzavřena.

3. Pokud se zákazník rozhodne:

a. platba bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou, zákazník je povinen provést platbu do 3 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - jinak bude objednávka zrušena.

b. platba na dobírku, zákazník je povinen provést platbu na dobírku.

c. platba na dobírku, zákazník je povinen provést platbu na dobírku do 3 dnů ode dne obdržení informace, že zásilka je připravena k vyzvednutí.

(4) Pokud si Zákazník zvolil jiný způsob dodání než osobní odběr, Prodávající odešle Produkt ve lhůtě uvedené v jeho popisu (s výhradou odstavce 5 tohoto článku), a to způsobem, který si Zákazník zvolil při podání Objednávky.

5. A V případě objednávky produktů s různými daty dodání je datem dodání nejdelší uvedené datum.

B V případě objednávky Výrobků s různými dodacími lhůtami má Zákazník možnost požádat o dodání Výrobků po částech nebo o dodání všech Výrobků po dokončení celé objednávky.

(6) Počátek lhůty pro dodání Produktu Zákazníkovi se počítá takto:

a. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

b. V případě, že si zákazník zvolí způsob platby na dobírku - ode dne uzavření kupní smlouvy. 6,

6. pokud se Zákazník rozhodne pro osobní odběr Produktu, bude Produkt připraven k vyzvednutí Zákazníkem v den uvedený v popisu Produktu. O připravenosti Produktu k vyzvednutí bude Prodávající Zákazníka dodatečně informovat zasláním příslušné e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při zadávání Objednávky.

(7) Pokud Zákazník objedná Produkty s různými daty připravenosti k odběru, je datem připravenosti k odběru nejdelší uvedené datum.

(8) Počátek období připravenosti zákazníka k inkasu se vypočítá takto:

a. Pokud si zákazník zvolí platbu bankovním převodem, elektronickou platbou nebo platební kartou - ode dne připsání částky na bankovní účet prodávajícího.

b. Pokud si Zákazník zvolí způsob osobního předání na dobírku - ode dne uzavření Kupní smlouvy.

9. Dodání výrobku zákazníkovi je zpoplatněno, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání výrobku (včetně dopravy, doručení a poštovného) jsou Zákazníkovi uvedeny na webových stránkách Internetového obchodu v části "Náklady na dodání" a při zadávání Objednávky, včetně okamžiku projevu vůle Zákazníka být vázán Kupní smlouvou.

Osobní odběr výrobku (po domluvě) zákazníkem je zdarma.

§ 10

Právo na odstoupení od smlouvy

 

(1) Spotřebitel může do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

(2) Lhůta uvedená v odstavci 1 začíná běžet doručením výrobku spotřebiteli nebo osobě určené spotřebitelem, která není dopravcem.

(3) V případě smlouvy, která zahrnuje více výrobků, které jsou dodávány samostatně, po dávkách nebo částech, běží lhůta uvedená v odstavci 1 od dodání poslední položky, dávky nebo části.

(4) V případě smlouvy, která zahrnuje pravidelné dodávky výrobků po stanovenou dobu (předplatné), běží lhůta uvedená v odstavci 1 od převzetí první položky.

(5) Spotřebitel může od smlouvy odstoupit podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud spotřebitel zašle prohlášení před uplynutím této lhůty.

(6) Vyjádření lze zaslat klasickou poštou, faxem nebo elektronicky zasláním vyjádření na e-mailovou adresu prodávajícího nebo odesláním vyjádření na internetových stránkách prodávajícího - kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v § 3. Vyjádření lze podat také na formuláři, jehož vzor je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek a přílohou zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, není to však povinné.

(7) Pokud je prohlášení spotřebitele zasláno elektronicky, zašle prodávající spotřebiteli na jím uvedenou e-mailovou adresu neprodleně potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.

8. důsledky odstoupení od smlouvy:

a. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.

b. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli částku za zakoupené zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy.

c. Náklady na dopravu nese spotřebitel.

d. Prodávající vrátí platbu stejnými způsoby platby, které spotřebitel použil při původní transakci, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným řešením, které spotřebiteli nepřinese žádné náklady.

e. Prodávající může zadržet náhradu, dokud neobdrží výrobek zpět nebo dokud mu nebude předložen doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

f. Spotřebitel by měl zaslat výrobek zpět na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel odešle výrobek zpět před uplynutím 14denní lhůty.

g. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty výrobku, které vzniklo v důsledku používání výrobku jiným způsobem, než který byl nezbytný pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

(9) Pokud vzhledem k povaze Produktu nelze zaslat zpět obvyklým způsobem poštou, budou informace o této skutečnosti, jakož i o nákladech na vrácení Produktu, uvedeny v popisu Produktu v Obchodě.

(10) Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se na spotřebitele ve vztahu ke Smlouvě nevztahuje:

a. kdy předmětem plnění je nerekonstruovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,

b. pokud je předmětem plnění věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze po otevření ze zdravotních nebo hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen,

c. pro zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu trvanlivosti,

d. za poskytnutí služby, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před provedením služby prodávajícím informován, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

e. u nichž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

f. u nichž jsou předmětem plnění věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi,

§ 11

Reklamace a záruka

 

(1) Kupní smlouva se vztahuje na nové výrobky, s výjimkou části o použitém vybavení.

(2) Prodávající je povinen dodat zákazníkovi zboží bez vad.

(3) V případě vady zboží zakoupeného u prodávajícího má zákazník právo uplatnit reklamaci na základě ustanovení občanského zákoníku o záruce.

(4) Reklamace by měla být podána písemně nebo elektronicky na adresy prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.

(5) Doporučuje se, aby reklamace obsahovala mimo jiné stručný popis vady, okolnosti (včetně data) jejího vzniku, údaje o zákazníkovi, který reklamaci uplatňuje, a požadavek zákazníka týkající se vady zboží.

(6) Zboží zaslané zpět v rámci reklamačního řízení by mělo být zasláno na adresu uvedenou v § 3 tohoto řádu.

 

§ 12

Mimosoudní řízení o stížnosti a nápravě 1.

 

(1) Podrobné informace o možnosti využití mimosoudních postupů při vyřizování stížností a uplatňování nároků spotřebitele a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v kancelářích a na internetových stránkách okresních (městských) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, mezi jejichž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele, zemských inspektorátů obchodní inspekce a na těchto internetových adresách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

(2) Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací:

a. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud uvedený v článku 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 148, v platném znění) za účelem řešení sporu vyplývajícího ze Smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

b. Spotřebitel je oprávněn obrátit se na zemského inspektora obchodní inspekce podle článku 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 148, v platném znění) s žádostí o zahájení mediačního řízení za účelem smírného řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím.

c. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi ním a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (např. Svaz spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

 

§ 13

Osobní údaje v internetovém obchodě

 

(1) Správcem osobních údajů zákazníků shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je prodávající.

(2) Osobní údaje zákazníků shromažďované správcem prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďovány za účelem plnění kupní smlouvy, a pokud s tím zákazník souhlasí, také pro marketingové účely.

(3) Příjemci osobních údajů zákazníků internetového obchodu mohou být:

a. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě využívá poštovní nebo kurýrní způsoby doručení, Správce zpřístupní shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému dopravci nebo zprostředkovateli, který doručení jménem Správce provádí.

b. V případě Zákazníka, který v Internetovém obchodě používá elektronickou nebo kreditní platební metodu, zpřístupní Správce shromážděné osobní údaje Zákazníka vybranému subjektu, který v Internetovém obchodě provádí výše uvedené platby.

(4) Zákazník má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu.

(5) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí osobních údajů uvedených v obchodních podmínkách, které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, má za následek nemožnost uzavření kupní smlouvy.

 

§ 14

Závěrečná ustanovení

 

První smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uzavírají v polském jazyce. 2.

Za druhé Prodávající si vyhrazuje právo na změny obchodních podmínek ze závažných důvodů, tj. změny právních předpisů, změny způsobů plateb a doručování - v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto obchodních podmínek. Prodávající bude zákazníka o každé změně informovat nejméně 7 dní předem.

(3) Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obecně platnými ustanoveními polského práva, zejména: Občanský zákoník; zákon o poskytování elektronických služeb; zákon o právech spotřebitelů, zákon o ochraně osobních údajů.

(4) Zákazník má právo využít mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací. Za tímto účelem může podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.